"அந்தக்காலத்தில் மெலிஞ்சிமுனையில் சோடனை என்றாலே மக்களின் படையெடுப்பாகவே இருக்கும்.யாழ்ப்பாண மண் முழுவதும் வந்து நிறையும்' -கரம்பனூர் பண்டிதர் சோ.தியாகராஜாபிள்ளை "

புதிதாக பதிவு செய்ய பட்டவை

திரு அந்தோனி சவிரிமுத்து

திரு அந்தோனி...

Full Review

காலம் சென்ற மக்கள் கவிஞர் #இன்குலாப்

காலம் சென்ற மக்கள் கவிஞர் #இன்குலாப்...

Full Review

வென்றிட ஒன்றாவோம் கூத்து

வென்றிட ஒன்றாவோம் கூத்து வலி சுமந்த மாதம்...

Full Review

நூல் வெளியீடு நோர்வே – பேச்சு பா.செயபிரகாசம்

நூல் வெளியீடு நோர்வே – பேச்சு பா ....

Full Review

பேராசிரியர் முனைவர் கே.ஏ.குணசேகரன் மறைவு

நாடகவியலாளர் தலிதியக்க அரங்கியற்...

Full Review